Certificates

Certificates / awards which our company has acquired during its long-term market presence:

  • License for international transport of goods – Licencia pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  • Creditworthy company – Bonitný podnik
  • A stable company with foreign participation of more than 10 years on the market – Stabilný podnik so zahraničným vlastníkom s dlhšou ako 10 ročnou tradíciou.
  • Reliable carrier – Spoľahlivý dopravca
Bonitný podnik
Creditworthy company
Stabilný podnik so zahraničným vlastníkom
Spoľahlivý dopravca