Certifikáty

Certifikáty/ocenenia, ktoré naša firma nadobudla počas dlhoročného pôsobenia na trhu:

  • Licencia pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  • Bonitný podnik
  • Creditworthy company
  • Stabilný podnik so zahraničným vlastníkom
  • Spoľahlivý dopravca
Licencia pre medzinárodnú prepravu
Bonitný podnik
Creditworthy company
Stabilný podnik so zahraničným vlastníkom
Spoľahlivý dopravca